DERSLER

Calculus I : Tüm üniversitelerde sözel bölümlerde okuyan öğrenciler hariç tüm öğrenciler tarafından alınması zorunlu olan ilk ders. İçeriği küçük birkaç değişiklik dışında şunlardan oluşur:

Fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev ve uygulamaları, integral, kalkulusun ana teoremi, integral alma yöntemleri, belirsiz (improper) integraller ve seriler, Taylor polinomları, power serileri.

Calculus II : Calculus I dersinin devamı niteliğindedir. Öğrencilerin bu derste şu konuları öğrenmesi amaçlanmaktadır :

Vector calculus, çok değişkenli fonksiyonlar, yönlü türevler (directional derivatives), gradient, Lagrange çarpanı yöntemi (Lagrange Multipliers), Çoklu integraller ve uygulamaları, değişken değiştirme, koordinat sistemleri, bir eğri üstünde integral alma, Green teoremi ve önemi.

Lineer Cebir : Calculus I ve Calculus II derslerinden tarz olarak farklı bir derstir. Öğrencilerden denklem çözme yöntemlerini ve denklem sistemlerinin dinamiklerini anlaması beklenir. Önemli konuları şunlardır :

Matris cebiri, Determinant, Gauss eleminasyon yöntemi, Cramer kuralı, Matrislerin tersini bulma, doğrusal denklem sistemleri, rank, özdeğer sayısı (eigenvalue) ve özdeğer vektörü (eigenvector) bulma

Differensiyel Denklemler : İçinde bir fonksiyonu ve onun türevlerini içeren denklemlerin analiz edildiği calculus dersidir. Öğrencilerden belirli denklem tiplerini tanıması ve bu denklemlerini çözebilmesi istenir. Konular :

Birinci dereceden denklemler, lineer denklemler, homojen ve homojen olmayan denklemler, seri çözümleri ve Laplace dönüşümleri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *